Rok szkolny 2022/2023


 

DYREKTOR   

 

mgr Mariola Surma

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

 

mgr Agnieszka Zawadzka

nauczyciel kontraktowy

mgr Psychopedagogiki 

studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia podyplomowe: Resocjalizacja

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”
terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Niedźwiecka

mgr Pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

licencjat Patrycja Kaźmierczak

nauczyciel stażysta

licencjat Pedagogika o kierunku pedagogika wczesnoszkolna

ODDZIAŁ IV „MISIE” 

mgr Agnieszka Mikicka

nauczyciel dyplomowany  

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe: Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

ODDZIAŁ V  „SŁONECZKA”

 

terapia pedagogiczna oligofrenopedagog

 

 

mgr Urszula Stawiszyńska

mgr Pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością  wzrokową (tyflopedagogika)

ODDZIAŁ VI  „PSZCZÓŁKI”

terapia logopedyczna

oligofrenopedagog

 

 

mgr Elżbieta Jaster

mgr Pedagogiki  wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

ODDZIAŁ VII „BIEDRONKI”

 

terapia logopedyczna

oligofrenopedagog

surdopedagog

mgr Monika Małaczek
mgr Pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
nauczyciel kontraktowy studia podyplomowe: Logopedia studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością  słuchową (surdopedagogika)

godziny popołudniowe  w  "Krasnalach" i  „Żabkach” 

mgr Joanna Paciorek

nauczyciel początkujący

studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach"

 

 

wakat

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach"

 

mgr Marlena Grochowska

nauczyciel mianowany

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: Logopedia

Studium Pedagogiczne

godziny popołudniowe w "Motylach"

 

WICEDYREKTOR

 

mgr Sabina Sieczkarek

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia licencjackie Pedagogika osób niepełnosprawnych i rehabilitacja

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

godziny popołudniowe w "Biedronkach"

licencjat Bogumiła Proń

 

terapia psychologiczna

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

mgr Krzysztof Ambrzykowski

mgr Psychologii

Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2015/2016

DYREKTOR   

mgr Krystyna Kucharska

ODDZIAŁ I „KRASNALE”

mgr Beata Niedźwiecka

ODDZIAŁ II „ŻABKI”

mgr Elżbieta Jaster

ODDZIAŁ III „MOTYLE”

mgr Agnieszka Mikicka

ODDZIAŁ IV „MISIE”

mgr Teresa Szmyt

ODDZIAŁ V „SŁONECZKA”

mgr Grażyna Blicharz

ODDZIAŁ VI  „BIEDRONKI A”

mgr Mariola Surma

ODDZIAŁ VII  „BIEDRONKI B”

mgr Lucyna Pisula

ODDZIAŁ VIII  „LITERKI”

mgr Marlena Grochowska

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach" 

mgr Joanna Bąk 

godziny popołudniowe  w „Krasnalach”  i „Żabkach”

mgr Monika Małaczek

Rok szkolny 2016/2017

DYREKTOR   

mgr Mariola Surma

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

mgr Grażyna Blicharz

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”

mgr Beata Niedźwiecka

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

mgr Elżbieta Jaster

ODDZIAŁ IV„BIEDRONKI” 

mgr Monika Małaczek

ODDZIAŁ V  „MISIE”

mgr Lucyna Pisula

ODDZIAŁ VI  „SŁONECZKA”

mgr Agnieszka Mikicka

ODDZIAŁ VII „PSZCZÓŁKI”

mgr Marlena Grochowska

godziny popołudniowe  w „Żabkach”  i „Motylach" 

mgr Violetta Piątek

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach" 

mgr Urszula Kuczyńska

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach" i "Słoneczkach" 

licencjat Danuta Bonna

godziny popołudniowe  w „Krasnalach”  i „Biedronkach”

mgr Aleksandra Murawska

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2020/2021

DYREKTOR   

 

mgr Mariola Surma

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

 

mgr Elżbieta Jaster

mgr Pedagogiki  wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”

 

mgr Lucyna Pisula

mgr Pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe : Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna i Poradnictwo

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

terapia pedagogiczna

edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

mgr Agnieszka Mikicka

nauczyciel dyplomowany  

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe: Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

ODDZIAŁ IV „MISIE” 

terapia logopedycznaoligofrenopedagog

mgr Marlena Grochowska

nauczyciel mianowany

studia podyplomowe: Edukacjai rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: Logopedia

Studium Pedagogiczne

ODDZIAŁ V  „SŁONECZKA”

religia

mgr Grażyna Blicharz

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: Kolegium Teologiczne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

ODDZIAŁ VI  „PSZCZÓŁKI”

 

mgr Violetta Piątek

mgr Pedagogiki o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany

ODDZIAŁ VII „BIEDRONKI”

 

mgr Teresa Szmyt

mgr Pedagogiki wczesnoszkolej i przedszkolnej

nauczyciel dyplomowany

godziny popołudniowe  w  "Krasnalach" i  „Żabkach” 

terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Niedźwiecka

mgr Pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach"

terapia pedagogiczna

 

 

mgr Urszula Stawiszyńska

mgr Pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią

nauczyciel kontraktowy

godziny popołudniowe w "Misiach"

język angielski

mgr Paulina Jankowska

mgr Filologii angielskiej 

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Edukacja przedszkolnai wczesnoszkolna

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach" i "Słoneczkach" 

rewalidacja

mgr Beata Graczyk

nauczyciel stażysta

studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Pedagogika specjalna- rewalidacjastudia podyplomowe: Socjoterapia i resocjalizacja

godziny popołudniowe  w „Motylach"  i „Biedronkach”

terapia logopedyczna

mgr Monika Małaczek

mgr Pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkola

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Logopedia

terapia psychologiczna

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

mgr Jadwiga Barycka

 mgr Psychologii

mgr Pedagogiki o specjalności  nauczanie począkowe  

studia podyplomowe: Nauczanie zintegrowane

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

 

 

                                            rok szkolny 2019/2020

DYREKTOR   

mgr Mariola Surma

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

mgr Agnieszka Mikicka

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”

mgr Violetta Piątek

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

mgr Teresa Szmyt

ODDZIAŁ IV„MISIE” 

mgr Marlena Grochowska

ODDZIAŁ V  „SŁONECZKA”

mgr Grażyna Blicharz

ODDZIAŁ VI  „PSZCZÓŁKI”

mgr Beata Niedźwiecka

ODDZIAŁ VII „BIEDRONKI”

mgr Monika Małaczek

godziny popołudniowe  w  "Krasnalach" i  „Żabkach” 

mgr Elżbieta Jaster

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach" 

język angielski

mgr Urszula Kuczyńska

licencjat Ewa Gabriel

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach" i "Biedronkach" 

licencjat Danuta Bonna

godziny popołudniowe  w „Motylach" i „Biedronkach”

mgr Lucyna Pisula

 

 

                                        rok szkolny 2018/2019

DYREKTOR   

mgr Mariola Surma

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

mgr Teresa Szmyt

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”

mgr Marlena Grochowska

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

                    mgr Grażyna Blicharz 

ODDZIAŁ IV„MISIE” 

                      mgr Lucyna Pisula

ODDZIAŁ V  „SŁONECZKA”

mgr Elżbieta Jaster 

ODDZIAŁ VI  „PSZCZÓŁKI”

   mgr Beata Niedźwiecka

ODDZIAŁ VII „BIEDRONKI”

mgr Monika Małaczek

godziny popołudniowe  w  "Krasnalach" i  „Żabkach” 

                      mgr Violetta Piątek

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach" 

język angielski

                      mgr Agnieszka Mikicka

licencjat Ewa Gabriel

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach" i "Biedronkach" 

licencjat Danuta Bonna

godziny popołudniowe  w „Motylach" i „Żabkach”

mgr Urszula Kuczyńska

KADRA

Rok szkolny 2021/2022

DYREKTOR   

 

mgr Mariola Surma

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą

ODDZIAŁ I  „KRASNALE”

terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Beata Niedźwiecka

mgr Pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

ODDZIAŁ II  „ŻABKI”

terapia logopedyczna

oligofrenopedagog 

mgr Monika Małaczek

mgr Pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkola

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Logopedia

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (ologofrenopedagogika)

ODDZIAŁ III  „MOTYLE”

mgr Elżbieta Jaster

mgr Pedagogiki  wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

nauczyciel dyplomowany

ODDZIAŁ IV „MISIE” 

mgr Paulina Jankowska

mgr Filologii angielskiej 

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

ODDZIAŁ V  „SŁONECZKA”

 

terapia pedagogiczna oligofrenopedagog

mgr Urszula Stawiszyńska

mgr Pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna z arteterapią

nauczyciel kontraktowy

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

studia podyplomowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ODDZIAŁ VI  „PSZCZÓŁKI”

terapia logopedyczna

oligofrenopedagog

mgr Marlena Grochowska

nauczyciel mianowany

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: Logopedia

Studium Pedagogiczne

ODDZIAŁ VII „BIEDRONKI”

 

mgr Teresa Szmyt

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

nauczyciel dyplomowany

godziny popołudniowe  w  "Krasnalach" i  „Żabkach” 

mgr Grażyna Blicharz

mgr Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

nauczyciel dyplomowany

studia podyplomowe: Kolegium Teologiczne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

godziny popołudniowe  w „Misiach”  i „Słoneczkach"

 

 

mgr Monika Świercz 

nauczyciel stażysta

studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne

studia podyplomowe: Kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

godziny popołudniowe w  "Pszczółkach"

 

licencjat Patrycja Kaźmierczak

nauczyciel stażysta

licencjat Pedagogika o kierunku pedagogika wczesnoszkolna 

godziny popołudniowe w "Motylach"

mgr Sabina Sieczkarek

nauczyciel kontraktowy

studia magisterskie  Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

studia licencjackie Pedagogika osób niepełnosprawnych i rehabilitacja

studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

godziny popołudniowe w "Biedronkach" i "Słoneczkach"

mgr Agnieszka Zawadzka

nauczyciel kontraktowy

mgr Psychopedagogiki 

studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna studia podyplomowe: Resocjalizacja

terapia psychologiczna

zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

mgr Jadwiga Barycka

mgr Psychologii

mgr Pedagogiki o specjalności  nauczanie począkowe  

studia podyplomowe: Nauczanie zintegrowane

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PUBLICZNEGO PRZESZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE

 

Nasze przedszkole zatrudnia 27 pracowników: 1 dyrektor, 13 nauczycieli, 7 pań na etacie pomocy nauczyciela,   4 kucharki, 1 intendentka oraz 1 woźny.

 

Posiadamy dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. Zatrudniamy nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym, w tym specjalistów: 1 psychologa, 3 oligofrenopedagogów, 2  logopedów, 3 nauczycieli z terapią pedagogiczną, 1 nauczyciel edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu .

 

Nauczyciele permamentnie zdobywają wiedzę, nowe doświadczenia i kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 1

w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

NIP: 767-169-88-76