Publiczne Przedszkole nr 1 - "Przedszkole Pełne Zrozumienia"

 

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci!

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

 Film "Moje dziecko nie mówi" https://www.youtube.com/watch?v=j8C7g_Hpb90

W filmie poznajemy trójkę dzieci z mutyzmem wybiórczym – każde z nich radzi sobie inaczej z lękiem, który pojawia się u nich w sytuacjach wymagających zabrania głosu. Film powstał przy współudziale Maggie Johnson, znanej terapeutki i autorki książek na temat mutyzmu wybiórczego.

                         Zestaw programów do realizacji w roku szkolnym 2023/2024

Nazwa

Zakres programu:

Autor:

Wydawnictwo:

Proponowana realizacja
w grupach:

ZABAWY
Z PORAMI ROKU

program wychowania przedszkolnego

dr Iwona Lewkowicz,
dr Anna Tworkowska-Baraniuk.

Podręcznikarnia

Biedronki, Pszczółki

TREFLIKI

program wychowania przedszkolnego

Dorota Kossakowska,

Wydawnictwo Podręcznikarnia

Misie, Słoneczka

Program wychowania przedszkolnego

 

program wychowania przedszkolnego

Dorota Kossakowska

Wydawnictwo Podręcznikarnia

Krasnale, Żabki, Motyle

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

program nauczania języka angielskiego

Magdalena Appel,
Joanna Zarańska,
Ewa Piotrowska

Macmillan Polska

wszystkie grupy przedszkolne

KOCHAM DOBREGO BOGA

program nauczania religii

Autor Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski,

numer programu AZ-0-01/10

Misie, Słoneczka, Pszczółki , Biedronki
Zgodnie § 4. (Dz.U. 2020, poz. 983) Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach - nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same
zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii
.

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 1

w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

NIP: 767-169-88-76