12 stycznia 2023

PRACA PRZEDSZKOLA W LIPCU-SIERPNIU 2023

   

 

Przerwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej Publicznego Przedszkola nr 1 od 03.07.2023 r. do 14.08.2023 r. oraz 30-31.08.2023 r.

 

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz z Publicznych Przedszkoli nr 2, nr 3, nr 4.

 

Aby zapisać dziecko na dyżur wakacyjny można już pobrać – Kartę Zgłoszenia Dziecka do przedszkola na lipiec-sierpień 2023 (stolik obok gabinetu dyrektora).

Wypełnioną Kartę należy złożyć tylko w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

(kartę oddajemy do dyrektora lub intendenta, gdyż przyjęcie potwierdzane jest wpisem na listę).

Ostateczny termin złożenia karty - 28 kwietnia 2023 r.

 

Praca przedszkoli w poniższej tabeli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14

16.08.-29.08.2023 r.

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18

03.07-14.07.2023 r.

Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Plac Wolności 12

17.07-31.07.2023 r.

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Królowej Jadwigi 54

01.08-14.08.2023 r.

 

 

 

 

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 1

w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

NIP: 767-169-88-76